top of page

BESCHUT
WONEN
NOOLIM


 

logo kintsugi nieuwe kleuren_edited_edited.png

WELKOM  op de website van vzw ’t Veer, een erkend Initiatief Beschut wonen!

 

Vzw ’t Veer biedt woonrehabilitatie, psychosociale ondersteuning en activering aan volwassenen met

een psychische kwetsbaarheid. Op deze manier wordt getracht een ziekenhuisopname te voorkomen.

 

Afhankelijk van de individuele vraag, mogelijkheden en beperkingen bieden wij een aangepaste begeleiding op alle levensdomeinen. Dit met respect voor ieders eigenheid, politieke of godsdienstige overtuigingen, wensen, verwachtingen en mogelijkheden.

 

Dit betekent dat we bewoners ondersteunen in het proces van acceptatie en hun eigen krachten en hun mogelijkheden laten herontdekken zodat zij hun leven terug in eigen handen kunnen nemen.

Vzw ’t Veer heeft een erkenning voor 70 plaatsen beschut wonen, 20 plaatsen geïntegreerd wonen en heeft ook een aanbod voor forensische outreach.

Deze plaatsen zijn gespreid

over een divers aanbod van woningen: groepswoningen variërend van 3 tot 5 plaatsen , studio’s en appartementen.

Een aantal plaatsen zijn in eigendom van de vzw, de overige plaatsen worden

door de vzw ofwel door de bewoner gehuurd. 

Vzw ’t Veer heeft een ruim activeringsaanbod. Activering omvat activiteiten die erop gericht zijn cliënten te ondersteunen bij het vinden van een geschikte dagbesteding onder de vorm van arbeid, opleiding, vrije tijdsinvulling en ontmoeting. Hierbij is het niet alleen de bedoeling om de bewoners van het eigen initiatief beschut wonen verder te helpen, maar om het brede publiek van cliënten met een psychiatrische problematiek bij te staan in hun activeringsvraag.

Colmpro2Ra6_brekctX2YA.jpeg

BEDANKT VOOR JULLIE SPORTIVITEIT...

 De bewoner stelt samen met de begeleider het begeleidingsplan op: allereerst worden de sterke punten, behoeften, noden, mogelijkheden, beperkingen en het bestaande steunsysteem in kaart gebracht. Vervolgens worden er concrete, realistische doelstellingen opgesteld en een stappenplan voor het bereiken van deze doelstellingen. Hierin staan de stappen die de bewoner moet nemen om zijn doelstellingen te bereiken, evenals de taken van de ondersteunende begeleider en evt. externe diensten. Men gaat samen oefenen/trainen totdat de bewoner het zelf verder alleen kan. Indien dit toch niet zou lukken worden externe diensten ter ondersteuning ingeschakeld (vb. poetsdienst). De levensgebieden waarop men ondersteuning biedt zijn: psychische en fysieke gezondheid, opvolging van medicatie, zelfzorg, dagbesteding, hulp bij administratie, dagbezigheid, huishoudelijke taken, vrijetijdsinvulling, enz…

bottom of page